Màsters

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

 

COMISSIÓ DE MÀSTERS I POSTGRAUS

El Campus Docent Sant Joan de Déu té organitzada la Comissió de formació de Postgraus i Màsters amb l’objectiu de garantir una bona coordinació i unificació de criteris en la gestió de la formació postgraduada.

Composició:

Coordinadora de la Comissió: Coordinadora de Màsters i Postgraus
Professors/res titulars Campus Docent que són directors/res de Postgraus i Màsters

Funcions:

 1. Establir criteris comuns de disseny, preparació, difusió, organització administrativa i docent, execució i avaluació dels Màsters i Postgraus.
 2. Establir el calendari de treball per a la bona gestió dels cursos.
 3. Proposar millores en la gestió de la formació postgraduada.
 4. Definir els criteris per a la tutorització de treballs de Postgrau i Tesines de Màster.
 5. Analitzar situacions especials que se’n puguin derivar durant el desenvolupament dels cursos.
 6. Valorar avaluacions finals de cada curs.
 7. Reunir-se amb la resta de directors/res de Màsters i Postgraus per transmetre decisions i recollir propostes.
 8. Informar al claustre de professorat sobre canvis i aspectes rellevants.

Mecanismes per a la presa de decisions:

La comissió es reuneix un mínim de tres vegades per curs acadèmic i un mínim d’una vegada a l’any amb tots els directors/res de Postgraus i Màsters.
Es realitzen actes de totes les reunions, que es lliuren a tots els membres per a la seva aprovació. Es concreten acords i activitats a realitzar.

Participació dels Grups d’Interès:

 • Estudiants: Es recullen i analitzen suggeriments, propostes de millora, incidències i altres temes proposats.
 • Direccions i professorat dels Postgraus i Màsters: Es recullen i analitzen suggeriments, propostes de millora, incidències i altres temes.
 • PAS: Es manté una estreta col·laboració amb les secretàries de cada curs.
 • Direcció Campus Docent: En les reunions de direcció del Campus Docent s’informen els principals acords i desenvolupament dels cursos.
 • Claustre de professorat del Campus Docent: Periòdicament s’informa sobre els aspectes més rellevants dels cursos.
 • Patronat del Campus Docent: Està informat sobre l’oferta formativa de Màsters i Postgraus i canvis produïts.
 • Centres de treball: Es fa difusió de l’oferta formativa.
 • Centres de l’Orde de Sant Joan de Déu: Es fa difusió de l’oferta formativa.
 • Cúria: Anualment, s’explica l’oferta formativa de Màsters i Postgraus i canvis produïts.
 • Societat: Es fa difusió de l’oferta formativa.
 • Universitat de Barcelona: Els cursos susceptibles de ser-ho són titulacions de la UB, a través de l’Agència de Postgraus.