Assistència i gestió de les emergències extrahospitalàries

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.


 

Presentació

El Màster té com a propòsit formar professionals experts en la gestió clínica i organitzativa de les emergències extra hospitalàries amb les competències de recerca necessàries per accedir als estudis de doctorat. Actualment, als serveis d'emergències hi treballen professionals, que a més de donar resposta a situacions emergents de suport vital en els diferents contextos, l'atenció continuada i l'atenció primària, també donen resposta a situacions de conflicte com pandèmies, atacs terroristes i emergències ambientals i/o nuclears. Tot plegat ha suposat la creació d’equips especials d’atenció a demandes concretes. El màster és una formació transdisciplinar adreçada a professionals de medicina i d'infermeria amb continguts exclusivament d'emergències extra hospitalàries on s'incorpora de forma rellevant la gestió clínica i operativa. Volem formar professionals excel·lents en l'àmbit de l'assistència d'emergències extra hospitalàries davant d'una realitat com l'actual i en coherència amb el Pla Nacional de Catalunya (PLANUC). Els titulats del màster seran professionals especialitzats i capacitats per atendre complexitats clíniques en entorns hostils, gestionant la situació clínica i emocional de la persona, l'entorn, el mateix, seran professionals competents en investigació, amb coneixements avançats en cerques bibliogràfiques, en metodologies de recerca i en anàlisi de resultats de la investigació i la seva translació cap a la pràctica clínica.

Objectius generals

 • Proporcionar coneixements avançats i actualitzats sobre l'assistència i la gestió tant clínica com organitzativa dels serveis d'emergència extrahospitalaris
 • Proporcionar una base teòrica i metodològica consistent en gestió clínica extra hospitalària que permeti una intervenció eficient al territori.
 • Ensenyar metodologies relacionades amb actituds emprenedores i de lideratge que permetin analitzar problemes i treballar en equips transdisciplinars per cercar solucions i oportunitats de millora en la pràctica clínica de les emergències.
 • Proporcionar coneixements avançats en recerca quantitativa i qualitativa per a fer front a l'estudi de problemes complexos en l'àmbit de les emergències, ensenyant a utilitzar les fonts, dissenys, mètodes i els sistemes d'avaluació de resultats adequats.
 • Proporcionar una formació integral, sòlida i compromesa amb el canvi global i de desenvolupament sostenible per a l'adquisició de les bases teòriques, científiques i les habilitats tècniques i no tècniques d'emergències extrahospitalàries.
 • Valorar les implicacions ètiques i legals de les intervencions en situacions d'emergències.

Metodologia docent

Es combinaran classes plenàries amb aula invertida, aprenentatge basat en reptes i/o problemes, casos, simulacions d’habilitats clíniques, simulacions d’alta fidelitat, simulacres i activitats no presencials com qüestionaris i diàlegs en foros online.

Idioma d'impartició

Castellà, català i anglès

Perfil d'admissió

 • Graduats/des o Diplomats/des en Infermeria o Graduats/des o Llicenciats/des en Medicina.

S’adreça a persones interessades en especialitzar-se professionalment en l’àmbit de les emergències i a prosseguir els estudis de doctorat.

El perfil de l'estudiant també haurà de mostrar motivació per la docència, la creativitat, la capacitat per a la innovació i la sensibilitat envers les persones a qui s'adrecen les seves intervencions. Es valorarà igualment la capacitat d'autocrítica i de reflexió sobre la pràctica professional. Es recomana el coneixement de la llengua anglesa a nivell de comprensió lectora i verbal.

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels següents títols:

 

A.- Títol universitari oficial espanyol.

B.- Títol expedit per una institució d’educació superior dels Estats integrats a l’EEES que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

C.- Títols estrangers sense necessitat d’homologació, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquestes titulacions acrediten el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l’Estat espanyol.

Pla docent

El curs, amb un total de 90 ECTS, s’estructura en un curs acadèmic i mig (tres semestres), en modalitat semipresencial i en format de matèries obligatòries i optatives.

Mòduls obligatoris:

 • Matèria 1. Gestió clínica i organitzativa de l’atenció extrahospitalària avançada (42 ECTS).
 • Matèria 2. Polítiques de lideratge i gestió d’habilitats no tècniques (12 ECTS)
 • Matèria 3. Investigació avançada (6 ECTS)
 • Matèria 6. Treball de fi de Màster (12 ECTS)
 • Matèria 7. Pràctiques externes (6 ECTS)

Mòduls optatius:

 • Matèria 4. Gestió clínica i organitzativa de l’atenció extrahospitalària en situacions especials (6 ECTS)
 • Matèria 5. Investigació bàsica (6 ECTS)

La formació inclou estades de pràctiques en diferents institucions amb conveni. Es faran un total de 180 hores distribuïdes segons unitats i/o serveis.

Acreditació

La Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu expediran:

Títol de Màster Universitari en Assistència i gestió de les emergències extra hospitalàries als estudiants amb titulació universitària que superin els requisits següents:

 • Assistència mínima al 80% de les sessions.
 • Entrega i superació de les activitats proposades en avaluació continuada.
 • Presentació, defensa i superació del TFM

A banda, l’estudiant obtindrà:

 • Suport Vital Avançat, acreditat per l'ERC
 • Suport Intermedi Pediàtric, acreditat per l'ERC
 • Suport Vital en Trauma, acreditat per l'ERC

Duració i horari del curs

El curs s’iniciarà el 02 d’octubre del 2024 i finalitzarà el 29 de gener del 2026

Les classes lectives presencials es duran a terme dimarts i dimecres alterns (cada 15 dies) de 09:00 hores a 18:00 hores. Excepcionalment es poden realitzar classes fora de l’horari general. Aquestes classes estaran programades en el cronograma a l’inici del curs.

Les pràctiques es duran a terme, a priori, durant el segon semestre.

Preu

El preu establert és de:

 • Primer any: 6.900€ (més taxes).
 • Segon any: 3.450€ (més taxes).

Descomptes:

 


 

Contacte

Direcció

Dra. Lorena Molina Raya. BSN, MSN, MSC, PhD

Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu

Correu electrònic: lorena.molina@sjd.edu.es

Dr. Francesc Carmona.

Llicenciat en Medicina. Especialista Medicina Familiar i Comunitària.

Correu electrònic: francesc.carmona@sjd.edu.es

campus.masterpost@sjd.edu.es