Què implica ser un estudiant virtual?

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

La formació virtual és una metodologia d'estudi que està en auge actualment i té una previsió de creixement dins del mercat actual. Aquest tipus de formació canvia el paradigma de l'educació tal com la coneixem fins ara en la formació presencial. Això comporta uns canvis significatius dels rols de l’alumne/a i del/la professor/a, sent l'alumnat el principal protagonista i responsable de la seva formació, i passant el/la professor/a, de ser mer/a transmissor/a de coneixement, a ser facilitador/a i guia en el procés d'ensenyament aprenentatge.

Tenint en compte l'important paper dels/les estudiants en el procés, s'ha d'entendre des d'un principi què s'espera de l’alumne/a quan inicia uns estudis online, quines competències i habilitats ha de tenir o desenvolupar al llarg del curs per a finalitzar amb èxit els seus estudis i viure una experiència agradable durant el procés.

Quines característiques ha de tenir un/a estudiant online?

 • Ha de tenir/adquirir l'hàbit de connectar-se a la xarxa de manera assídua. Els estudis online requereixen interacció amb la comunitat educativa a través de la xarxa, a més d'interaccionar amb la plataforma d'aprenentatge per a assegurar la continuïtat i el seguiment. Es recomana la connexió diària.
   
 • Ha de tenir/adquirir la capacitat de comunicar-se de manera efectiva a través de la comunicació escrita. Si tenim en compte que la comunicació és únicament virtual, l’expressió escrita té un pes de grans dimensions dins d'aquesta mena de formació, per la qual cosa el/a estudiant deu saber comunicar-se correctament a través del llenguatge escrit.
   
 • Ha de tenir/adquirir la capacitat de comprensió lectora. Si partim de la base que la comunicació és principalment escrita i s'ha de tenir bona capacitat d'escriure, també s'ha de tenir bona comprensió lectora per a realitzar correctament les interpretacions i adquirir la informació de manera eficaç.
   
 • Ha de tenir/adquirir la capacitat de relacionar-se de manera efectiva amb altres persones. A diferència del que creuen moltes persones, la formació virtual proporciona interacció amb altres persones, creant vincles i relacions pròximes, tant entre els propis alumnes com entre els alumnes i els professors, sorprenent-se del contacte que es genera entre tots dos col·lectius.
   
 • Ha de tenir/adquirir mínima competència digital per a poder desenvolupar-se correctament dins de la plataforma i fora d'ella a través dels recursos en xarxa i els recursos ofimàtics. Treballar a través d'un ordinador amb una interacció tecnològica, requereix que l'estudiant sigui capaç de desenvolupar-se correctament amb aquesta tecnologia.
   
 • Ha de tenir/adquirir la capacitat de resolució de dubtes i incerteses. En tractar-se d'una interacció asíncrona (que les persones es comuniquen en temps i espais diferents), és important que sàpiga o aprengui a plantejar els seus dubtes per a poder ser resoltes, tant pel professorat com per la resta dels/les estudiants.
   
 • Ha de tenir/adquirir la capacitat de responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge. L’estudiant ha de desenvolupar estratègies d'aprenentatge pròpies i buscar ajuda activa quan no puc per si sol/a.
   
 • Ha de ser capaç d'autogestionar-se el temps disponible i ser coherent amb la selecció del seu itinerari i la seva càrrega de treball en funció de la seva disponibilitat, al mateix temps a ser independent, decidint en què moment ha de buscar ajuda dels/les docents.
   
 • Ha de ser capaç d'organitzar-se correctament per a arribar a les tasques plantejades i a la planificació i cronograma proposats. Per a això ha de ser coneixedor/a de tota la informació, previ a la presa de decisions, per a poder ser coherent i conseqüent.

És possible que no tots/es els/les alumnes se sentin còmodes inicialment formant-se en un entorn virtual i això pot donar-se per diferents factors (estil d'aprenentatge, temps, metodologia, tecnologia…) però amb predisposició i motivació es poden finalitzar els estudis satisfactòriament. Identificar des d'un inici les capacitats que l’alumne té i les que ha de desenvolupar més, els pot servir per a començar amb bon peu uns estudis virtuals i finalitzar-los amb gran èxit.