Informació econòmica

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Pagament de la matrícula

L’abonament es farà un cop s’hagi formalitzat la matrícula, a través de les següents modalitats:

a) Pagament únic: Els i les estudiants que optin per pagament únic han d’abonar i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula, segons forma de pagament establerta, en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula. En el cas d’optar per pagament per transferència, una vegada abonat el pagament, s’haurà d’enviar el justificant a l’adreça de correu electrònic: campus.pagament@sjd.edu.es

b) Pagament fraccionat: Els i les estudiants que optin per la modalitat de pagament fraccionat han de presentar, en el moment de la matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert SEPA.

El fraccionament de la matrícula és un servei gratuït (0% de comissions), que dona el CDSJD als seus estudiants, per a facilitar el pagament del curs. Una vegada formalitzada la matrícula, l’estudiant es compromet a atendre tots els pagaments ressenyats, fins i tot en el cas de renúncia de l’estudiant per qualsevol causa.

Alumnat de nou ingrés: el primer pagament fraccionat es realitzarà per codi de barres, i s’ha d’abonar en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula.

PREUS MATRICULA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria (Presencial):

* PREU TOTAL CURS : inclou les taxes de matriculació, els materials del curs (llibres, uniforme) i el material fungible que es fa servir durant les teòric pràctiques.

Per a qualsevol dubte o aclariment, dirigir-se a: Laura Pérez Moncayo

E-mail: campus.preinscripcioTCAI@sjd.edu.es

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic/a en Cures Auxiliars d'Infermeria (Docència virtual en castellà)

ITINERARI CURT

*PRECIO TOTAL CURSO: incluye el uniforme, el material fungible que se utiliza durante las clases teórico-prácticas y las tasas de matriculación.

Estos precios están calculados para la distribución curricular y por curso, especificada a continuación:

1er curso (septiembre-mayo 2024-2025)

 • C1 Operaciones administrativas y documentación sanitaria
 • C2 El ser humano ante la enfermedad
 • C3 Bienestar del paciente: necesidades de higiene, reposo y movimiento
 • C4 Cuidados básicos de enfermería
 • C5 Primeros Auxilios
 • C6 Higiene del medio hospitalario y limpieza del material
 • C7 Apoyo psicológico al paciente/cliente
 • C8 Educación para la salud
 • C9 Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
 • C10 Relaciones en el equipo de trabajo
 • C11 Formación y orientación laboral
 • C13 Crédito de síntesis
 • C14 Cuidados al niño/a y adolescente hospitalizado

IMPORTANTE: para realizar las FCT hay que tener los créditos teóricos aprobados

2º curso (septiembre-enero 2025-2026)

 • C12 Formación en centros de trabajo (FCT)

Para cualquier duda o aclaración, dirigirse a: Laura Pérez Moncayo

E-mail: campus.preinscripcioTCAE@sjd.edu.es

ITINERARI LLARG

*PRECIO TOTAL CURSO: incluye el uniforme, el material fungible que se utiliza durante las clases teórico-prácticas y las tasas de matriculación.

Estos precios están calculados para la distribución curricular y por curso, especificada a continuación:

1er curso (septiembre 2024 - mayo 2025)

 • C1 Operaciones administrativas y documentación sanitaria.
 • C2 El ser humano ante la enfermedad.
 • C4 Cuidados básicos de enfermería.
 • C7 Apoyo psicológico al paciente/cliente.
 • C11 Formación y orientación laboral.

2º curso (septiembre 2025 - mayo 2026)

 • C3 Bienestar del paciente: necesidades de higiene, reposo y movimiento.
 • C5 Primeros Auxilios.
 • C6 Higiene del medio hospitalario y limpieza del material.
 • C8 Educación para la salud.
 • C9 Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.
 • C10 Relaciones en el equipo de trabajo.
 • C13 Crédito de síntesis.
 • C14 Cuidados al niño/a y adolescente hospitalizado.

IMPORTANTE: para realizar las FCT hay que tener los créditos teóricos aprobados.

3er curso (septiembre-enero 2026-2027)

 • C12 Formación en centros de trabajo (FCT)

Para cualquier duda o aclaración, dirigirse a: Laura Pérez Moncayo

E-mail: campus.preinscripcioTCAE@sjd.edu.es

PREUS MATRICULA CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic/a Superior en Integració Social

*Preus revisats segons nova distribució curricular del reial Decret 659/2023 de Formació Professional.

*PREU TOTAL 1er CURS: inclou les taxes de matriculació i uniforme (bata)

Per a qualsevol dubte o aclariment, dirigir-se a: Pilar Guàrdia Gil

E-mail: campus.preinscripcioIS@sjd.edu.es

Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries

*Preus revisats segons nova distribució curricular del reial Decret 659/2023 de Formació Professional.

*PREU TOTAL 1er CURS: inclou les taxes de matriculació i uniforme (bata)

Per a qualsevol dubte o aclariment, dirigir-se a: Laura Pérez Moncayo

E-mail: campus.preinscripcioDAS@sjd.edu.es

BECA GENERAL DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

En el cas de voler sol·licitar la beca General del Ministeri d’Educació, únicament es pot fer emplenant la sol·licitud per Internet a:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.htm