Acreditació de llengua estrangera als estudis de grau

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Les competències lingüístiques en una tercera llengua són cada cop més un factor que enriqueix les relacions personals i professionals i que, alhora millora la perspectiva professional i de mobilitat.

Els estudiants que iniciïn per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019, i que provinguin dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU), o de cicles formatius de grau superior (CFGS) amb PAU o sense, han d'acreditar el nivell B2 en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià) en finalitzar els estudis.

El Consell Interuniversitari de Catalunya considera que cal atorgar un reconeixement als alumnes que s'han esforçat a acreditar, amb la presentació del certificat que justifica l'assoliment del nivell B2 d'una tercera llengua estrangera, aquest coneixement lingüístic abans del curs 2018-2019 mitjançant la incorporació en el Suplement europeu al títol (SET) dels crèdits cursats i d'altres mesures que es considerin oportunes.

Com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, els/les estudiants del Campus Docent tenen al seu abast un seguit de recursos per tal de facilitar l'assoliment i l'acreditació d'aquesta competència en finalitzar la seva etapa a la Universitat:

Per més informació consultar la Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014 (moratòria B2).