Informació matrícula

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Període de matriculació:

Les dates de matriculació són les següents:

 • Estudiants assignats en 1a preferència: del 12 al 17 de juliol (ambdós inclosos)
 • Estudiants assignats en altres preferències: del 23 al 25 de juliol (ambdós inclosos)

Modalitats de matrícula:

 • Modalitat a temps complet: l'estudiant haurà de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs.
 • Modalitat a temps parcial: l'estudiant haurà de matricular-se de 30 crèdits de primer curs.

Es parla de primer any quan un estudiant accedeix per primera vegada a un ensenyament, tant si és de primer cicle com de segon. En cas d'optar per la modalitat a temps parcial (30 ECTS), en el primer curs de l'ensenyament, i nou ingrés al centre, es recomana cursar les assignatures d’Anatomia humana (6 ECTS), Fisiologia (6 ECTS), Infermeria de Salut Pública i Comunitària (6 ECTS) i Fonaments històrics, teòrics i metodològics  (12 ECTS). En el segon any, i seguint amb aquesta modalitat de matrícula, es recomana matricular la resta d’assignatures de primer curs, segons Pla d’Estudis.

Documentació que cal portar:

 • 1 Fotografia en color mida carnet

 • 1 Fotocòpia del DNI

 • Fotocòpia del carnet de Família Nombrosa (si escau)

 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI)

 • Document acreditatiu del número d'afiliació a la Seguretat Social (si no es disposa de número propi s'haurà de sol·licitar a la Seguretat Social i facilitar-ho a secretaria)

 • Acreditació nivell d'anglès B2 o equivalent. O bé d'una altra llengua: italià, alemany o francès. Aquesta acreditació ha d'estar en vigència, si es té

 • Document acreditatiu de les proves d'accés a la Universitat (PAU) amb la nota d'accés a la titulació. Accés per les vies 0 i 7

 • Original Certificació Acadèmica. Accés per la via del 4 al 8

 • Original Certificació Acadèmica. Accés via 2, més el resguard d'haver abonat els drets de trasllat de l'expedient

 • Justificant de treball amb contracte laboral per l'assignació del torn (a partir del segon any a la universitat). En el document ha de constar de forma explícita la data d'inici del contracte laboral i d'horari. La data d'inici del contracte haurà de ser com a mínim de 4 mesos d'antiguitat a la data de matriculació. (El Campus es reserva el dret d'adjudicació de torn, sempre i quan hi hagi places).

Documentació que cal imprimir i portar omplerta: