Pla d’Acció Tutorial

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

El Pla d’Acció Tutorial és el marc que regula l’organització de la tutorització dels estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i participació dels estudiants en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat del seu procés d’aprenentatge i orientant-lo vers el seu futur professional.

Objectius del Pla d’Acció Tutorial:

  • Acollir, informar i acompanyar a l’estudiant en començar els estudis.
  • Facilitar l’adaptació al món universitari.
  • Establir una comunicació amb l’estudiant continuada i personalitzada.
  • Ajudar a l’estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge: dificultats, dubtes, projectes de futur.
  • Orientar l’estudiant en la consecució progressiva de les competències i resultats d’aprenentatge.
  • Donar suport en el procés d’aprenentatge i ajudar a l’estudiant a analitzar i resoldre dificultats i problemes que se li plantegin.
  • Potenciar la capacitat d’aprenentatge autònom de l’estudiant.
  • Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis.

Organització de les tutories:

El Pla d’Acció Tutorial s’estructura en dues àrees.

D’una banda, cada estudiant té el suport del coordinador o responsable de curs. Cada curs té un coordinador, que és l’encarregat de gestionar la marxa del curs, coordinar els professors i anar donant suport i seguiment al grup-classe i a cada estudiant durant els dos semestres del curs lectiu. 

D’altra banda, al llarg del curs, els estudiants tenen tres sessions de tutoria en grups petits (de 13-15 persones), sessions en les quals es treballen temes, capacitats i competències que ajuden al desenvolupament integral de l’estudiant en diferents vessants (acadèmic, personal, professional, etc.), com, per exemple, el treball en grup, el compromís ètic, l’orientació professional, la gestió d'emocions, etc.

AdjuntMida
PDF icon Pla d'Acció Tutorial154.45 KB