Protocol de mesures preventives

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

S’inclouen com accidents biològics tots aquells en què s’ha produït la inoculació de sang i/o altres líquids biològics a un estudiant en període de pràctiques, bé sigui de forma percutània (punxades, talls, contacte amb pell no intacta) o a través de mucoses (esquitxades).

Es defineix com a:

  • FONT: la persona de qui procedeix el material biològic inoculat durant l’accident.
  • RECEPTOR: la persona que rep la inoculació de material biològic durant l’accident.

Hepatitis B

En el primer curs, si l’estudiant no està vacunat ha de fer-ho en un servei de medecina preventiva abans d’assistir a les pràctiques clíniques.

Hepatitis C i VIH

Atès que no hi ha vacuna, s’explicaran les precaucions estàndard abans d’anar a les pràctiques clíniques. Es treballarà el tema posant èmfasi en aquelles manipulacions que l’evidència ens demostra que comporten més risc. També es treballaran els aïllaments.

Via aèria. Tuberculosi Pulmonar (TBC)

Cal saber si els/les estudiants són PPD positius o negatius des del primer curs, i abans de començar les pràctiques clíniques, per tal de tenir una dada fiable i poder fer un seguiment si es dóna el cas d’un contacte. Es treballarà l’aïllament respiratori.